Sol.licitar una demo

Solucions

Adaptat a les seves necessitats
Color fondo Servicios

Solucions de software cloud computing

Gaudiu de totes les aplicacions disponibles i en evolució

Optimitzem funcionalitat i preu.
Un únic punt d'accés web per a tota la gestió del negoci. Sense versions, sense costos de manteniment o parades a la cadena de subministrament per a noves instal·lacions.

Comptabilitat i finances

Comptabilitat i finances

Disposeu de la informació en qualsevol moment i lloc. Dades actualitzades que us permetran prendre decisions ràpidament i amb criteris objectius. Afegiu les aplicacions que necessiteu per al vostre negoci i connecteu-les per obtenir una visió global, no parcial.

Afegiu la resta de solucions de Yunbit i obtingueu una completa plataforma col·laborativa de solucions per a tot el vostre equip.

Veure solució
Comercial i atenció al client

Comercial i atenció al client

Gestioni el seu negoci amb una visió centrada en la satisfacció dels seus clients i la gestió eficient dels seus prospectes. Coordineu adequadament el departament de venda i aprofiteu els fluxos perquè els professionals puguin participar proactivament en altres àrees de la companyia.

Veure solució
Projectes

Projectes

Gestioneu projectes de qualsevol tipus, i genereu des dels mateixos fluxos que us permetin tenir un control general, de les fites importants i l'automatització necessària per afavorir l'eficiència de l'equip implicat. Obtingueu dades dels participants (equip intern, extern i client), dels resultats, de la rendibilitat i preneu decisions a temps.

Veure solució
Comunicació, màrqueting i web

Comunicació, màrqueting i web

Genere portals web per a clients, proveïdors o partners i millori notablement la venda creant regles automàtiques i oferint converses personalitzades.

Obtingueu resultats mesurables gràcies a totes les eines integrades des d'una única plataforma; creueu la informació de les diferents àrees per definir i generar tasques manuals o automàtiques que el diferenciïn de la resta.

Veure solució
Venda online

Venda online

Genere botigues en línia, portal de client o proveïdor amb aquesta potent eina amb integració nativa de l'ERP, SGA, MRP o qualsevol de les eines, aplicacions o producte que necessiti. Descobriu la multitud d'opcions que oferim en aquesta àrea per als negocis. Eines B2B i B2C.

Veure solució
Recursos Humans

Recursos Humans

Gaudiu d'una potent eina de recursos humans que cobreixi totes les necessitats d'aquesta àrea. Des de la gestió laboral al desenvolupament del talent. Serveixi's de tota la informació de la seva ERP per realitzar gestions complexes, automatitzar les necessàries i oferir una comunicació impecable als seus empleats

Veure solució
Gestió laboral i nòmines

Gestió laboral i nòmines

Yunbit ofereix totes les aplicacions necessàries per facilitar la gestió laboral.

Des de la gestió mitjançant les aplicacions de nòmines i contractes; al control de presència, gestió de vacances i permisos, dies de compensació, faltes i sancions disciplinàries, gestió i coordinació de reconeixements mèdics i esdeveniments o gestió de tasques.

Veure solució
Portal de l'empleat

Portal de l'empleat

El portal de l'empleat de Yunbit facilita la gestió laboral així com la comunicació interna amb col·laboradors i empleats. El portal permetrà agilitzar la gestió i millorar el control de tots els procediments i gestions internes o per a l'Administració.

La correcta comunicació, gestió i ubiqüitat en la coordinació d'aspectes com les sol·licituds de vacances o bestretes, notificacions de baixes, gestió de notes de despeses o sol·licituds diverses facilitaran la millora en el tracte a els empleats i el compromís d'aquests cap a l'organització.

Veure solució
Desenvolupament: selecció, exercici i talent

Desenvolupament: selecció, exercici i talent

Les eines per al desenvolupament dels RRHH que ofereix Yunbit estan integrades amb la resta de mòduls i aplicacions del sistema que afecten; de manera que, tant els processos de selecció, com els d'avaluació de l'exercici o de pla de carrera o successió es configuren de manera senzilla i integrada.

S'experimenta la propagació de les dades per la resta d'aplicacions i recursos del sistema i la generació d'informes per a la presa de decisions i la bestreta d'oportunitats o dificultats que podem trobar.

Veure solució
Magatzems, fabricació, producció i logística

Magatzems, fabricació, producció i logística

Mitjançant les aplicacions a Yunbit orientades a la gestió de magatzems, fabricació i producció podrà fer una gestió global d'articles, recursos i traçabilitat orientada a l'eficiència, el maneig de procediments i el no ús de paper.

Veure solució
Sistema de gestió d'actius - EAM

Sistema de gestió d'actius - EAM

La plataforma de solucions de gestió al núvol us facilita un complet entorn de treball i eines per a la planificació de manteniments. Podreu gestionar i controlar el cicle de vida de tots els vostres actius per maximitzar-ne el valor i optimitzar-ne els costos.

Veure solució
Sistema de gestió de fabricació - MRP

Sistema de gestió de fabricació - MRP

Yunbit Business Cloud aporta una amplia funcionalitat en la gestió de processos logístics sobre la base de projectes, ordres de fabricació, llistes de materials i ordres treball. Una gestió col·laborativa, àgil i simplificada de tot el procés de producció o fabricació.

Veure solució
Sistema de gestió de serveis - FSM

Sistema de gestió de serveis - FSM

El sistema de gestió de serveis de camp us ajudarà a marcar la diferència en l'atenció als vostres clients. Podreu coordinar els esforços de tota la companyia per a objectius concrets a cada àrea de treball.

Veure solució
Cerrar
El nostre web fa servir cookies. Has de saber que alguna informació pot ser enregistrada. Si vols saber más clica aquí.
Subir
Rollover1