Demanar una demo

Yunbit

Política de privacitat
Background Plataforma

INFORMACIÓ ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Incorporació de dades personals als fitxers de YUNBIT, S.L.

De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), s'informa a l'Usuari que les dades personals que ens faciliti a través dels diferents canals seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de YUNBIT, S.L. amb domicili social a Plaza Carlos Trías Bertrán 4 - Oficina 2, 28020 Madrid, amb NIF B-84072180, telèfon (+34) 91 102 15 70 i amb adreça de correu electrònic protecciondedatos@yunbit.es

2. Finalitat dels tractaments

Les dades recaptades a través del formulari ENVIA SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ seran tractats amb la finalitat de contactar amb l'usuari per facilitar informació puntual sobre els productes i serveis de l'empresa.

Les dades recaptades a través del formulari CONTACTE es tractaran igualment amb l'objectiu de contactar amb l'interessat per gestionar la sol·licitud d'informació sobre els productes i serveis de l'empresa.

Les dades recaptades a través del formulari DESCÀRREGA FITXA DE PRODUCTE seran tractades amb la finalitat de remetre als usuaris que així ho desitgin informació detallada sobre el producte seleccionat.

Les dades recaptades a través del formulari SOL·LICITA UNA DEMO seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de l'interessat i facilitar l'accés a una demo de les aplicacions de l'empresa.

Les dades recaptades a través del formulari INFORMA'T ARA! de la landing https://ecommerce.yunbitsoftware.com serAn tractades amb la finalitat de contactar amb l'usuari per facilitar informació puntual sobre els productes i serveis de l'empresa.

Les dades recaptades a través del formulari CONTACTI AMB NOSALTRES de la landing https://portaldelempleado.yunbitsoftware.com seran tractades amb la finalitat de contactar amb l'usuari per facilitar informació puntual sobre els productes i serveis de l'empresa.

Les dades recaptades a través del formulari CONSULTA'NS! de la landing http://www.yunbitsoftware.com/transformacion-digital seran tractades amb la finalitat de contactar amb l'usuari per facilitar informació puntual sobre els productes i serveis de l'empresa.

Les dades recaptades a través del formulari de DUBTES, SUGGERIMENTS I ALTRES APORTACIONS seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud o consultes dels Usuaris del sistema.

Les dades recaptades a través del formulari de I TU QUÈ OPINES? del blog de Yunbit seran tractades amb la finalitat de publicar comentaris al blog

Les dades recaptades a través del formulari CREAR UN COMPTE del bloc Wiki BusinessCloud de Yunbit- entorn clients seran tractades amb la finalitat de gestionar l'alta com a usuari registrat, el que li permetrà accedir, crear i editar informació en aquest entorn.

Així mateix, en aquells casos en que l'interessat o interessada ho hagi sol·licitat expressament, les dades seran tractades amb la finalitat de remetre de forma periòdica informació sobre les productes i serveis de YUNBIT.

Les dades demanades a través de l'email seleccion@yunbit.es per als PROCESSOS DE SELECCIÓ del blog de Yunbit seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud dels candidats en els processos de selecció de la companyia.

Les dades demanades a través de l'email formacion@yunbit.es per a la informació i / o participació en la FORMACIÓ oferta per Yunbit, seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud dels interessats en les accions formatives impartides per la companyia.

L'aportació de les dades està basada en el consentiment de l'interessat, sent voluntari, específic, inequívoc i informat.

3. Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat voluntàriament pels Interessats.

4. Comunicació de les dades

Les dades recollides per YUNBIT a través de la seva pàgina web no seran comunicades a terceres empreses.

No obstant això, YUNBIT compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les dades esmentades en nom i per compte de YUNBIT com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En concret, YUNBIT contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els següents sectors: empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, prestadors de serveis de missatgeria i / o enviaments postals, empreses de gestió i manteniment d'infraestructures i empreses de serveis de centre de trucades.

Si el tractament d'aquestes dades personals té lloc fora de la llista de països que integren l'Espai Econòmic Europeu, es faria sobre la base de Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació pot dirigir-se a protecciondedatos@yunbit.es.

5. Exercici de drets. Els drets que l'Usuari pot exercir són:

  • i) Dret d'accés a les dades personals de l'interessat, pel qual, l'Usuari pot obtenir confirmació sobre si YUNBIT tracta dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, accedir a aquestes dades.
  • ii) Dret de rectificació. L'Usuari té dret a sol·licitar una rectificació de les dades inexactes, o omplir dades personals incompletes.
  • iii) Dret de supressió. L'Usuari pot demanar que es deixin de tractar les seves dades sense dilació indeguda, entre d'altres, perquè aquests han deixat de ser necessàries, el consentiment ha estat retirat, etc.
  • iv) Dret a limitar el tractament de les dades. L'Usuari podrà demanar que no s'apliquin les seves dades personals a les operacions de tractament que en cada cas correspondrien.
  • v) Dret a la portabilitat de les dades. L'Usuari podrà rebre les seves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica; així mateix, l'Usuari podrà sol·licitar que les seves dades siguin transmeses a un altre Responsable del tractament, sempre que això sigui tècnicament possible.
  • vi) Dret d'oposició, l'interessat s'oposa al tractament i YUNBIT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'usuari pot exercir els seus drets mitjançant sol·licitud a YUNBIT, S.L., Plaza Carlos Trías Bertrán 4 - Oficina 2, 28020 Madrid oa través de correu electrònic protecciondedatos@yunbit.es, acompanyant en tot cas, una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui.

Si l'Usuari té algun dubte sobre l'exercici dels seus drets pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de dades per a resoldre qualsevol dubte sobre els mateixos. Així mateix, els interessats podran presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, en Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, telèfon de contacte: 912 66 35 17.

6. Mesures de seguretat

YUNBIT tractarà totes les dades personals accedits sota la més estricta confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, que corresponguin d'acord amb la legislació aplicable.

7. Decisions automatitzades i elaboració de perfils

S'informa als usuaris que no es prendran decisions automatitzades, ni s'elaboraran perfils. En alguns casos podrem elaborar un "perfil comercial" d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquests perfils; però sí que es podran aplicar estratègies de màrqueting per a facilitar-los la informació més adaptada als seus interessos.

8. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades corresponents a la seva sol·licitud d'informació, fitxa de producte, consulta, contacte i sol·licitud de demo seran conservades durant un termini màxim de dos anys per gestionar una possible relació comercial.

Les dades recollides a través del formulari indicat a l'apartat de finalitats com "DUBTES, SUGGERIMENTS I ALTRES APORTACIONS" seran conservades durant un termini màxim de dos anys per gestionar les sol·licituds i possibles millores en el sistema Yunbit BusinessCloud.

Les dades recollides a través del formulari indicat a l'apartat de finalitats com "CREAR UN COMPTE" del blog wiki BusinessCloud, seran conservades fins gestionar completament la sol·licitud dels Interessats.

Les dades recollides a través del formulari indicat a l'apartat de finalitats com "I TU QUÈ OPINES?" Del blog de Yunbit seran conservades fins gestionar completament la sol·licitud dels Interessats.

Així mateix, en aquells casos en què els Interessats hagin sol·licitat l'enviament periòdic d'informació comercial, les dades es conservaran durant la prestació d'aquest servei i fins al moment en què se sol·liciti la seva supressió i / o oposició per part de l'interessat.

Les dades dels candidats per als processos de selecció rebudes a través del correu electrònic de seleccion@yunbit.es es conservaran durant el període d'un any.

9. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades tractades per YUNBIT són aquells que l'usuari voluntàriament ha facilitat a YUNBIT a través de l'emplenament del corresponent formulari.

També han pogut ser recollides mitjançant el seu contacte per email al correu seleccion@yunbit.es pel seu interès en una oferta publicada al blog de Yunbit; o al correu formacion@yunbit.es pel seu interès en alguna de les nostres accions formatives.

10. Quina categoria de dades es tracten?

Les categories de dades que es tracten són: dades identificatives, identificació de l'empresa, correu electrònic i telèfon. En el cas de les dades aportades pels candidats a llocs de treball, experiència laboral, característiques personals, acadèmiques i professionals, mitjançant currículum vitae.

No es tracten dades especialment protegides.

11. Dret a presentar una reclamació davant les Autoritats de Control.

S'informa als interessats de la possibilitat de posar en coneixement a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades qualsevol incidència sobre el tractament de les seves dades. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades té la funció de vetllar pel compliment de la legislació i controlar la seva aplicació.

12. Canvis en aquesta política de privacitat.

Els canvis en aquesta política de privacitat es publicaran en aquesta pàgina web. Yunbit S.L. es reserva el dret d'actualitzar o modificar aquesta Política en qualsevol moment i sense previ avís. Les modificacions s'aplicaran només a la informació personal recollida després de la publicació.

Aquesta política es va revisar per última vegada a l'octubre de 2018.

Cerrar
El nostre web fa servir cookies. Has de saber que alguna informació pot ser enregistrada. Si vols saber más clica aquí.
Subir
Rollover1