Sol.licitar una demo

Yunbit

Política de privacitat
Background Plataforma

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Incorporació de dades personals als fitxers de YUNBIT, S.L.

De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), s'informa a l'interessat que les dades personals que ens faciliti a través dels diferents llocs web i canals seran incorporats i tractats als fitxers titularitat de YUNBIT, SL amb domicili social a Plaza Carlos Trías Bertrán 4 - Oficina 2, 28020 Madrid, amb NIF B-84072180, telèfon (+34) 91 102 15 70 i amb adreça de correu electrònic protecciondedatos@yunbit.es

2. Finalitat dels tractaments

Les dades recollides a través del formulari ENVIA SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ seran tractades amb la finalitat de contactar amb l'interessat per facilitar informació puntual sobre els productes i serveis de l'empresa .

Les dades recollides a través del formulari CONTACTE seran tractades igualment amb la finalitat de contactar amb l'interessat per gestionar la sol·licitud d'informació sobre els productes i serveis de l'empresa .

Les dades recollides a través del formulari DESCÀRREGA FITXA DE PRODUCTE seran tractades amb la finalitat de remetre als Interessats que així ho desitgin informació detallada sobre el producte seleccionat.

Les dades recollides a través del formulari SOL·LICITA UNA DEMO seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de l'interessat i facilitar l'accés a una demo de les aplicacions de l'empresa .

Les dades recollides a través del formulari de DUBTES, SUGGERIMENTS I ALTRES APORTACIONS seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud o consultes dels Usuaris del sistema.

Les dades recollides a través del formulari de I TU QUÈ OPINES? del bloc de Yunbit seran tractades amb la finalitat de publicar comentaris al bloc.

Les dades recollides a través del formulari CREAR UN COMPTE del bloc Wiki BusinessCloud de Yunbit- entorn clients seran tractats amb la finalitat de gestionar l'alta com a Usuari registrat, cosa que us permetrà accedir, crear i editar informació en aquest entorn.

Les dades recollides a través del formulari de contacte de les següents landings:

seran tractats amb la finalitat de contactar amb l'usuari per facilitar informació puntual sobre els productes i serveis de l'empresa.

Així mateix, en aquells casos en què l'interessat/da ho hagi sol·licitat expressament, les dades seran tractades amb la finalitat de remetre de forma periòdica informació sobre els productes i serveis de YUNBIT i; puntualment, dels serveis i productes oferts per partners experts en gestió de negoci i tecnologia.

Les dades recollides a través de l'email seleccion@yunbit.es per als PROCESSOS DE SELECCIÓ del bloc de Yunbit seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud dels Candidats en els processos de selecció de la companyia.

Les dades recollides a través de l'email formacion@yunbit.es per a la informació i/o participació a la FORMACIÓ oferta per Yunbit, seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud dels interessats en les accions formatives impartides per la companyia.

L'aportació de les dades està basada en el consentiment de l'interessat, i és voluntari, específic, inequívoc i informat.

3. Legitimació per al tractament de les vostres dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment atorgat voluntàriament pels Interessats.

4. Comunicació de les dades i transferències internacionals

Les dades recollides per YUNBIT a través de la seva pàgina web no seran comunicades a terceres empreses.

No obstant això, YUNBIT compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les dades esmentades en nom i per compte de YUNBIT com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En concret, YUNBIT contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que exerceixen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els sectors següents: empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, prestadors de serveis de missatgeria i/ o enviaments postals, empreses de gestió i manteniment d'infraestructures i empreses de serveis de centre de trucades.

Si el tractament de les dades personals té lloc fora de la llista de països que integren l'Espai Econòmic Europeu, es farien a països amb un nivell de protecció equiparable al de la Unió Europea (decisions d'adequació de la Comissió Europea, clàusules contractuals tipus així com mecanismes de certificació). Per a més informació podeu adreçar-vos a protecciondedatos@yunbit.es.

5. Exercici de drets. Els drets que l'usuari pot exercir són:

  • i) Dret d'accés a les dades personals de l'interessat, pel qual l'usuari pot obtenir confirmació sobre si YUNBIT tracta dades personals que li concerneixen i, en aquest cas, accedir a aquestes dades.
  • ii) Dret de rectificació. L'Usuari té dret a sol·licitar una rectificació de les dades inexactes, o emplenar dades personals incompletes.
  • iii) Dret de supressió. L'Usuari pot sol·licitar que es deixin de tractar les dades sense dilació indeguda, entre d'altres, perquè aquestes han deixat de ser necessàries, el consentiment ha estat retirat, etc.
  • iv) Dret a limitar el tractament de les dades. L'Usuari podrà demanar que no s'apliquin les vostres dades personals a les operacions de tractament que en cada cas correspondrien.
  • v) Dret a la portabilitat de les dades. L'Usuari podrà rebre les vostres dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica; així mateix, l'Usuari podrà sol·licitar que les seves dades siguin transmeses a un altre Responsable del tractament, sempre que això sigui tècnicament possible.
  • vi) Dret d'oposició, l'interessat s'oposa al tractament i YUNBIT deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'Usuari pot exercir els seus drets mitjançant sol·licitud a YUNBIT, SL, Plaza Carlos Trías Bertrán 4 - Oficina 2, 28020 Madrid o mitjançant email protecciondedatos@yunbit.es, acompanyant en tot cas, una còpia del seu document nacional d'identitat , passaport o un altre document vàlid que us identifiqui.

Si l'Usuari té algun dubte sobre l'exercici dels seus drets pot adreçar-se a l'Agencia Española de Protección de datos per resoldre qualsevol dubte sobre aquests drets. Així mateix, els interessats podran presentar una reclamació davant de l'Agencia Española de Protección de datos especialment quan no hagi obtingut satisfacció a l'exercici dels seus drets, al Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, telèfon de contacte: 912 66 35 17.

6. Mesures de seguretat

YUNBIT tractarà totes les dades personals accedides sota la més estricta confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, que corresponguin d'acord amb la legislació aplicable.

7. Decisions automatitzades i elaboració de perfils

S'informa els usuaris que no es prendran decisions automatitzades, ni s'elaboraran perfils. En alguns casos podrem elaborar un “perfil comercial” sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquests perfils; però sí que es podran aplicar estratègies de màrqueting per facilitar-los la informació més adaptada als seus interessos.

8. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades corresponents a la vostra sol·licitud d'informació, fitxa de producte, consulta, contacte i sol·licitud de demo seran conservades durant un termini màxim de dos anys per gestionar una possible relació comercial.

Les dades recollides a través del formulari indicat a l'apartat de finalitats com “DUBTES, SUGGERIMENTS I ALTRES APORTACIONS” seran conservades durant un termini màxim de dos anys per gestionar les sol·licituds i possibles millores al sistema Yunbit BusinessCloud.

Les dades recollides a través del formulari indicat a l'apartat de finalitats com “CREAR UN COMPTE” del bloc wiki BusinessCloud, seran conservades fins a gestionar completament la sol·licitud dels Interessats.

Les dades recollides a través del formulari indicat a l'apartat de finalitats com “I TU QUÈ OPINES?” del bloc de Yunbit seran conservats fins a gestionar completament la sol·licitud dels Interessats.

Així mateix, en aquells casos en què els interessats hagin sol·licitat l'enviament periòdic d'informació comercial, les dades es conservaran durant la prestació d'aquest servei i fins al moment en què se sol·licite la supressió i/o oposició per part de l'interessat .

Les dades dels candidats per als processos de selecció rebuts a través del correu electrònic de seleccion@yunbit.es es conservaran durant el període d'un any.

Les dades personals, a més, es podran conservar durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d'una obligació legal, de l'execució d'un contracte o de l'aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l'interessat.

9. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades tractades per YUNBIT són aquelles que l'interessat voluntàriament ha facilitat a YUNBIT a través de l'emplenament del formulari corresponent.

També han pogut ser recollits mitjançant el seu contacte per email al correu seleccion@yunbit.es pel seu interès en una oferta publicada al bloc de Yunbit; o al correu formacion@yunbit.es pel seu interès en alguna de les nostres accions formatives.

10. Quina categoria de dades es tracten?

Les categories de dades que es tracten són: dades identificatives, identificació de l'empresa, correu electrònic i telèfon. En el cas de les dades aportades pels candidats a llocs de treball, experiència laboral, característiques personals, acadèmics i professionals, mitjançant currículum vitae.

No es tracten dades especialment protegides.

11. Dret a presentar una reclamació davant de les Autoritats de Control

S'informa als interessats de la possibilitat de posar en coneixement a l'Agencia Española de Protección de datos qualsevol incidència sobre el tractament de les vostres dades. L'Agencia Española de Protección de datos té la funció de vetllar pel compliment de la legislació i controlar-ne l'aplicació.

12. Canvis en aquesta política de privadesa

Els canvis en aquesta Política de Privadesa es publicaran en aquesta pàgina web. Yunbit S.L. es reserva el dret d'actualitzar o modificar aquesta Política en qualsevol moment i sense avís previ. Les modificacions només s'aplicaran a la informació personal recollida després de la publicació.

Aquesta Política es va revisar per darrera vegada el desembre del 2018.

Cerrar
El nostre web fa servir cookies. Has de saber que alguna informació pot ser enregistrada. Si vols saber más clica aquí.
Subir
Rollover1